วิธีการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก

วิธีการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก

1.  ส่องกล้อง

–  การส่องกล้องเพื่อดูมะเร็งปากมดลูกนั้น เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากๆ มีกำลังขยายสูงถึง 20 เท่า ซึ่งการส่องกล้องจะเป็นการตรวจดูโรคไปพร้อมๆกับการรักษาโรค ซึ่งในกรณีที่พบเซลล์ที่ผิดปกติ จะสามารถตัดชิ้นเนื้อออกมาเพื่อตรวจหาเชื้อมะเร็งปากมดลูก หรือ เป็นการใช้ความร้อนหรือเย็นจี้เอาเซลล์ผิดปกตินั้นออก

2. ผ่าตัด

–  การผ่าตัดเป็นวิธีที่สามารถรักษามะเร็งปากมดลูกให้หายขาดได้ โดยการผ่าตัด จะมีตั้งแต่การตัดมดลูกทิ้ง การตัดมดลูกและเนื้อเยื่อข้างเคียง การเลาะเอาต่อมน้ำเหลืองที่อยู่บริเวณข้างอุ้งเชิงกรานออก แต่การผ่าตัดนั้นจะต้องตัดอะไรบ้างจะขึ้นอยู่กับอาการ ระยะที่เป็นมะเร็ง และ การวินิจฉัยของแพทย์ร่วมด้วย

3.  การฉายแสง (รังสีรักษา)

–  การฉายแสงมักจะใช้ในผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดโดยตรงไม่ได้ เพราะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอยู่ ซึ่งการฉายแสงนั้นในการรักษาจะมีการใช้แร่ร่วมในการรักษาอยู่ด้วย ซึ่งจะต้องฉายแสงกี่ครั้ง มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์

4.  เคมีบำบัด

–  เคมีบำบัดเป็นการให้เคมีเข้าไปในร่างกาย เพื่อกำจัดเชื้อมะเร็ง จะนิยมนำมารักษาร่วมกับการผ่าตัดและฉายแสง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตให้สูงขึ้น ช่วยให้เซลล์มะเร็งกลับมาเป็นอีกครั้งหรือคืนตัวช้าลง

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : HowtoAnticancer.com