การรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

1.  การผ่าตัด

–  การผ่าตัดเอาก้อนเนื้อมะเร็งที่ต่อมลูกหมาก ออก และ ต้องผ่าออกให้หมด การผ่าตัดอาจจะทำโดยการผ่าตัดผ่านหน้าท้อง , ใช้กล้องส่องเข้าไปผ่าตัด , ผ่าตัดผ่านทางผิวหนังที่อยู่ระหว่างบริเวณทวารหนักและอวัยวะเพศ

     ข้อดี   ในการผ่าตัดก็อคือ การผ่าตัดนั้นสามารถรักษามะเร็งต่อมลูกหมากให้หายขาดได้ แต่ ต้องเป็นมะเร็งที่อยู่ในระยะ หนึ่งถึงสอง เท่านั้น
     ข้อเสีย   ในการใช้วิธีผ่าตัดก็คือ อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น เพราะในการผ่าตัด ระบบประสาทจะถูกรบกวน เมื่อผ่าตัดเสร็จแล้วผู้ป่วยอาจจะมีอาการควบคุมการปัสสาวะไม่ได้ กลั้นปัสสาวะไม่ได้ อาจจะมีปัสสาวะกระปริบกระปรอยออกมา  หรือ อาจส่งผลให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัว

2.  การฉายแสง

–  การฉายปสงแพทย์จะทำการฉายเป็นรอบ เช่ยฉายแสงครั้งนึง 5 วัน และหยุดฉาย 2 วัน แต่จะทำแบบนี้ซ้ำๆกันทั้งหมดกี่สัปดาห์ก็ว่าไป ในผู้ป่วยบางคนอาจมีการฉายแสงร่วมกับการฝั่งแร่ (Brachytherapy) โดยจะฝั่งแร่เข้าไปแล้วทิ้งไว้เป็นระยะเวลา 1 – 2 ชั่วโมง แล้วค่อยเอาแร่ออก แต่ปริมาณแร่ที่จะใช้ฝังนั้นจะใช้เท่าไรก็ขึ้นอยู่กับขนาดของมะเร็ง แต่ถ้าเป็นในระยะเริ่มต้นอาจจะรักษาโดยการฝฝั่งแร่เพียงอย่างเดียวก็ได้

     ข้อเสีย    ของการฝั่งแร่คือ อาจจะเกิดการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะไม่ได้ กลั้นปัสสาวะไม่ได้ มีปัสสาวะกระปริบกระปรอยออกมา กเดการขับถ่ายอุจาระที่ผิดปกติ ถ่ายเป็นเลือด อวัยวะเพศไม่แข็งตัว เซกส์เสื่อม

3. การใช้ฮอร์โมน

–  ฮอร์โมนในเพศชายนั้นจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นมะเร็งต่อมลูกหมากให้เจริญเติบโตเร็วขึ้น วิธีนี้จึงเป็นวิธีที่ให้ฮอร์โมนต้านการสร้างฮอร์โฒนเพศชายเข้าไป เพื่อเป็นการบังคับให้มะเร็งต่อมลูกหมากยุบตัวลงและฝ่อตัวไป โดยวิธีการใช้ฮอร์โมนนี้ต้องรักษาร่วมกับวิธีอื่นๆจึงจะได้ผลดี

4.การทำเคมีบำบัด

–  การทำเคมีบำบัดเป็นการให้สารเคมีเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็ง แต่การทำเคมีบำบัดจำเป็นต้องรักษาร่วมกับวิธีอื่นๆจึงจะสามารถรักษาให้หายขาดได้

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : HowtoAnticancer.com