การรักษามะเร็งปากมดลูก

1.  การส่องกล้อง

–  กล้องที่ใช้ส่องเพื่อตรวจมะเร็งปากมดลูกนั้น กล้องที่ใช้ในการตรวจจะเป็นกล้อมที่มีความทันสมัยมาก โดยมีกำลังขยายสูงถึง 20 เท่า โดยในการส่องกล้เองดูแต่ละครั้งจะเป็นการตรวจหาเพื่อยืนยันการเป็นมะเร็งปากมดลูก และ เป็นการรักษามะเร็งปากมดลูกไปในตัวด้วย ซึ่งเมื่อตรวจพบก้อนเนื้อหรือพบเซลล์ที่ผิดปกตินั้นก็สามารถใช้เครื่องมือตัดหรือใช้ความร้อนจี้เอาก้อนเนื้ออกมาได้เลย แต่ถ้าในกรณีที่สงสัยว่าเซลล์มีความผิดปกติหรือเปล่าก็สามารถขลิบชิ้นเนื้อออกมาตรวจวินิจฉัยต่อไปได้

2.  การฉายแสง หรือ รังสีรักษา

–  กรณีนี้จะใช้ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษามะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีการผ่าตัด เนื่องมาจากร่างกายของคนไข้ไม่หร้อม หรือ มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพด้านอื่นๆ ซึ่งในการฉายแสงนั้นโดยส่งนใหญ่นั้นจะใช้การฉษยแสงไปพร้อมกับการฝั่งแร่ร่วมด้วย ซึ่งจะต้องฉายแสงกี่ครั้ง หรือ ต้องฝั่งแร่กี่ครั้งนั้น จะขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์

3.  ผ่าตัด

–  การผ่าตัดเป็นวิธีทีมีเปอร์เซนต์ของโอกาสในการหายจากโรคมะเร็งปากมดลูกนั้นสูงอยู่เหมือนกัน ในการผ่าตัดนั้น อาจจะต้องตัดมดลูกทิ้ง หรือ ตัดมดลูกด้วยและตัดเนื้อบริเวณรอบๆด้วย เช่นต่อมน้ำเหลืองหรือเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกราน โดยการผ่าตัดนั้นจะต้องตัดอะไรบ้างก็จะขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์

4.  เคมีบำบัด

–  ในการใช้เคมีบำบัดเพื่อรักษามะเร็งปากมดลูกนั้น จะเป็นการใช้วิธีนี้รักษาร่วมกับวิธีอื่นๆด้วย คือ การฉายแสง และ การผ่าตัด ซึ่งจะเพิ่มเปอร์เซนต์ของโอกาสการหายจากมะเร็งปากมดลูกให้สูงมากขึ้น

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : HowtoAnticancer.com