ปัจจัยที่ช่วยลดการเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

1. การรับประทานยาคุมกำเนิด    –  ในการรับประทานยาคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนทั้งหมด 2 ชนิดคือ ฮอร์โมนเอสโทรเจน และ ฮอร์โมนโพรเจสเทอโรน ซึ่งสามารถช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้ถึง 50% อีกทั้งยังมีผลต่อเนื่องประมาณ 10 – 20 ปี หลังจากหยุดรับประทานยาคุมกำเนิดแล้ว

2. สูบบุหรี่ช่วงในช่วงหลังหมดประจำเดือน    –  มีผลการวิจัยพบว่า ในผู้หญิงที่สูบบุหรี่หลังหมดประจำเดือน สามารถช่วยลดอัตตราความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้ แต่จากผลกสนวิจัยก็มีทั้งบวกและลบไปด้วยเช่นกัน แต่ผลจะออกไปทางลบมากกว่าอย่างที่เราๆทราบกันดีถึงโทษของการสูบบุหรี่ ซึ่งไม่ควรที่จะสูบบุหรี่เพื่อช่วยลดการเกิดโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกโดยตรง เพราะคุณอาจจะได้รับมะเร็งปอดและโรคที่มากับบุหรี่เป็นของแถมติดมาด้วย

3.  การออกกำลังกาย  – ในการออกกำลังกายใช่ว่าจะช่วยลดอัตราความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ง่ายๆ สำหรับการออกกำลังกายช่วยทำให้ไม่อ้วนหรือช่วยเผาผลาญไขมัน จึงทำให้ไม่เกิดโรคอ้วนซึ่งเป็นบ่อเกิดของโรคต่างๆแล้ว ยังช่วยลดอัตตราการกเดิโรคมะเร็งได้ 0.7 เท่าของคนทั่วไป

4.  การดื่มชาเขียว หรือ กาแฟ    –  การดืม่กาแฟและชาเขียว จากผลการวิจัยพบว่าช่วยลดอัตตราการเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้ 0.8 เท่าของคนทั่วไป

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : HowtoAnticancer.com