เต้าหู้ป้องกันมะเร็ง

ประโยชน์ของเต้าหู้ นั้นมีอยู่ด้วยกันหลายประการ คือ เต้าหู้เมื่อรับประทานไปแล้วจะช่วยทำให้ร่างกายเย็น ช่วยในการปรับธาตุในร่างกายให้สมดุล , ช่วยดับกระหายคล้ายร้อน , ช่วยในเรื่องการชะล่อความเสื่อมสภาพของเซลล์ในร่างกาย , ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด , ปกป้องและบำรุงหลอดเลือดให้แข็งแรง และสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ ช่วยป้องกันมะเร็ง

จากผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์มะเร็งที่ประเทศแคลิเฟอร์เนีย ได้ทำการทดลองให้คุณครูเพศหญิงทั้งในวัยก่อนอายุ 60 ปี และในวัยหลังอายุ 60 จำนวนทั้งหมด 100,000 คน ซึ่งได้ผลการวิจัยออกมาว่า ในคุณครูที่รับประทานเต้าหู้ในทุกๆวันในปริมาณ 10 กรัมขึ้นไป เต้าหู้จะสามารถช่วยป้องกันมะเร็งได้ถึงร้อยละ 44

นอกจากนี้สถาบันมะเร็งที่เซี่ยงไฮ้ก็ได้ทำการทดลองในวิธีคล้ายกัน โดยให้หญิงชาวจีนจำนวน 2,000 คน ที่มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30 – 70 ปี รับประทานอาหารที่ทำจากเต้าหู้ทุกๆวัน พบว่าพบอัตราการเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก น้อยกว่าผู้ที่ไม่รับค่อยชอบรับประทานเต้าหู้

ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าในเต้าหู้มีสารชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการป้องกันมะเร็งได้ นั่นก็คือ สารไอโซฟราโวนส์ ซึ่งสารนี้เป็นฮอร์โมนของพืชที่จะพบมากในถั่วเหลือง และสามารถป้องกันมะเร็งได้หลายชนิด เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นต้น

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : HowtoAnticancer.com