ปลาน้ำลึกต้านมะเร็ง

การรับประทานปลาน้ำลึกเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้ห่างไกลมะเร็ง และยังช่วยในการยับยั้งเชื้อมะเร็งได้อีกด้วย ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าปลาน้ำลึกมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากๆ และสารอาหารในปลาน้ำลึกโดยส่วนใหญ่จะหาไม่ได้ในสัวต์ที่เรารับประทานกันอยู่ทุกๆวัน

ซึ่งในทางการแพทย์ การที่ร่างกายได้รับโปรตีนจากการรับประทานปลาน้ำลึกนั้นเป็นสิ่งที่ดีกว่าการที่ร่างกายได้รับโปรตีนจากสัตว์อื่นๆ ซึ่งโปรตีนเหล่านั้นเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ช่วยให้เชื่อมะเร็งเกิดการกระจายตัวมากขึ้น

 

ตัวอย่างของปลาน้ำลึกได้แก่

–  ปลาทูน่า

–  ปลาแซลม่อน

–  ปลาซาร์ดีน

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : HowtoAnticancer.com