มะเร็งเต้านมรู้ไว้ใช่ว่า

สำหรับมะเร็งเต้านมนั้นเป็นโรคมะเร็งอันดับต้นๆที่หญิงไทยเป็นกันมากที่สุดเพราะฉะนั้นมาหาวิธีป้องกันและดูแลตนเองไปในตัวจะดีกว่า ก๋อนอื่นสาวๆที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปนั้น ควรไปทำการตรวจมะเร็งเต้านมในทุกๆ 3 ปี จนถึงอายุ 40 ปี และก็ทำการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองในทุกๆเดือนด้วย

หากคุณมีอายุ 35 ปีขึ้นไปแล้วแต่ยังไม่มีอาการผิดปกติหรือตรวจพบมะเร็งเต้านมเลย ก็ให้ไปตรวจมะเร้งเต้านมด้วยวิธีแมมโมแกรมสักครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการป้องกันและความไม่ประมาท สำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปแล้วควรไปตรวจหามะเร็งเต้านมในทุกๆปีจะดีที่สุด แต่ในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเองทุกๆเดือนก็ไม่ควรหยุดนะคะ ให้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ

สำหรับอาหารที่ควรระวังก็คือ อาหารเนื้อแดง อาหารมันๆ อาหารที่มีเกลือ และรับประทานผักผลไม้ให้มากขึ้น รู้จักที่ควบคุมน้ำหนักตัวเอง ออกกำลังกายบ่อยๆและที่สำคัญไม่ดื่มเครื่องด่มที่มีแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่ เท่านี้คุณก็จะห่างไกลจากมะเร็งเต้านมแล้ว เพราะฉะนั้นอย่างนิ่งนินใจนะคะสาวๆมันอันตรามากกว่าที่คุณคิดอย่างแน่นอน

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : HowtoAnticancer.com