มะเร็งปอด

ปอดเป็นอวัยวะ เป็นอวัยวะที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งในร่างกาย มีหน้าที่ แลกเปลี่ยนก๊าซต่างๆ ขับของเสียบางชนิดออกจากร่างกาย

อาการของโรค มะเร็งปอด

–  การไอ ไม่ว่าจะเป็นไอแห้งๆ หรือไอแบบมีเสมหะ ก็เป็นอาการเริ่มต้นได้
–  เจ็บบริเวณหน้าอก มีก้อนเนื้อ
–  มีไข้ เสียงแหบ
–  หายใจลำบาก
–  เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ที่ปอด
–  มะเร็งจากที่อื่นกระจายมา
–  ไอเป็นเลือด ไอเรื้อรัง
–  เหนื่อยง่าย

 

สาเหตุที่ก่อให้เกิดโรค มะเร็งปอด

–  สูบบุหรี่
–  ผู้ที่ทำงานในเหมือง
–  อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ
–  เคยเป็นโรคที่เกี่ยวกับปอด
–  สูดดมสารระเหย
–  สัมผัสยาฆ่าแมลง
–  ควันพิษจากรถยนต์ ควันธูปที่ไม่ได้มาตราฐาน

สำหรับวิธีการรักษามะเร็งปอด ผ่าตัด ฉายแสง ทำเคมีบำบัด แต่ผู้ป่วยมักเสียชีวิตในเวลาเป็นอันสั้น

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : AntiCancerThailand.com

Comments

comments