มะเร็งมดลูก

มดลูกมีรูปร่างคล้ายชมพู่ มีผนังหนา อยู่หลังกะเพาะปัสสวะ มีหน้าที่ใช้สืบพันธุ์ ใช้ตั้งครรภ์ เป็นที่เกิดของประจำเดือน

อาการของโรค มะเร็งมดลูก

–  อาจเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ที่มดลูก
–  ปวดท้อง
–  มีก้อนเนื้อ
–  ประจำเดือนผิดปกติ
–  ตกเลือด

สาเหตุที่ก่อให้เกิดโรค มะเร็งมดลูก

–  คนในครอบครัวมีประวัติการเป็นมะเร็ง
–  สูบบุหรี่
–  กินยาคุมกำเนิดหรือฉีด เป็นเวลานาน
–  เคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์

สำหรับวิธีการรักษามะเร็งมดลูกคือ ผ่าตัด ฉายแสง ทำเคมีบำบัด มะเร็งมดลูกยังถือว่าเป็รโรคที่ยังไม่ร้ายแรง ถ้าได้รับการรักษาตั้งแต่เนินๆมีโอกาสรักษาหายได้

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : AntiCancerThailand.com

Comments

comments