มะเร็งไขสันหลัง

ไขสันหลังเป็นอวัยวะที่ยาวต่อลงมาจากสมอง วึ่งจะทำงงานรวมกันเป็นระบบประสาทกลาง ซึ่งจะบรรจุอยู่ในกระดูกสันหลัง มีหน้าที่ส่งผ่านกระแสประสาท คอยควบคุมร่างกายส่วน ลำตัว แขน และขา ควบคุมระบบประสาทสั่งการและระบบประสาทอัตโนมัติ เป็นแหล่งกำเนิดกระแสประสาท

อาการของโรค มะเร็งไขสันหลัง

–  แขนขาอ่อนแรง
–  มีอาการอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นท่อนๆ
–  ปวดหลังบ่อยๆเป็นเวลานาน และปวดมากขึ้นเรื่อยๆ
–  มีไข้ เบื่ออาหาร น้ำหนักลดมาก (อาการไม่จำเพาะ)

 

สาเหตุที่ก่อให้เกิดโรค มะเร็งไขสันหลัง

–  เกิดจากความผิดปกติในเซลล์ไขสันหลัง
–  เกิดจากมะเร็งที่อื่นกระจายมา
–  สัมผัสรังสี
–  สูบบุหรี่
–  คนในครอบครัวมีประวัติการเป็นมะเร็ง

สำหรับวิธีการรักษามะเร็งไขสันหลัง ฉายแสง(ถ้ารักษาตั้งแต่เนินๆมักจะได้ผลดี) โรคนี้เป็นโรคที่รักษายากและวินิจฉัยยาก แต่ถ้าได้รับการรักษาตั้งแต่เนินๆจะส่งผลให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : AntiCancerThailand.com

Comments

comments