มะเร็งตา

ตาเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกาย มีหน้าที่ช่วยในการมองเห็นได้ใน 3 มิติ ใช้บอกอารมณ์ความรู้สึก

อาการของโรค มะเร็งตา

–  ตาเข
–  มองไม่เห็น
–  ถ้าสังเกตุดีๆตาดำจะเป็นสีขาววาวๆที่ข้างใดข้างหนุ่งหรือทั้งสองข้าง
–  ปวดตา
–  มีไข้ (อาการไม่จำเพาะ)

 

สาเหตุที่ก่อให้เกิดโรค มะเร็งตา

–  เกิดจากความผิดปกติที่เซลล์ตา
–  คนในครอบครัวมีประวัติการเป็นมะเร็ง

สำหรับวิธีการรักษามะเร็งตา คือ เลเซอร์ ผ่าตัดควกลูกตา มะเร็งตานี้ส่วนใหญ่มักจะพบในเด็กเล็ก เป็นโรคที่พบไมบ่อยแต่เนื่องจากตาเป็นอวัยวะที่โปร่งแสง จึงสามารถมองเห็นความผิดปกติได้ง่ายตั้งแต่ระยะแรกๆ และสามารักษาให้หายขาดได้ จึงมีผู้เสียชีวิตเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : AntiCancerThailand.com

Comments

comments