มะเร็งโพรงจมูก

จมูก มีหน้าที่ ใช้ดม รับกลิ่น กรองฝุ่นละอองเวลาที่หายใจ

อาการของโรค มะเร็งโพรงจมูก

–  เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ที่โพรงจมูก
–  มีเลือดออก
–  มีกลิ่นเหม็นเน่า
–  จมูกเบี้ยว ผิดรูปร่าง
–  มีก้อนเนื้องอกออกมา

 สาเหตุที่ก่อให้เกิดโรค มะเร็งโพรงจมูก

–  ได้รับรังสีบริเวณหน้า
–  ใช้ยานัตถุ์ หรือ ยาดมพร่ำเพรื่อ
–  สูบบุหรี่
–  คนในครอบครัวมีประวัติการเป็นมะเร็ง

สำหรับวิธีการรักษามะเร็งโพรงจมูก คือ ผ่าตัด โรคนี้พบได้ไมบ่อยแต่ส่วนใหญ่จะเกิดกับผู้สูงอายุ

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : AntiCancerThailand.com

Comments

comments