มะเร็งกระเพาะอาหาร

กระเพาะอาหาร มีหน้าที่ ย่อยอาหาร ดูดซึมสารอาหาร  จะอยู่บริเวณลิ้นปี่ยาวไปด้านซ้าย

อาการของโรค มะเร็งกระเพาะอาหาร

1.  จะปวดเหมือนโรคกระเพาะ

2.  คล้ืนไส้ อาเจียน อุจจาระมีสีดำ

3.  ไม่อยากรับประทานอาหาร

4.  ต่อมนำ้เหลืองบริเวณคอมีปัญหา

5.  มีก้อนบริเวณท้อง

สาเหตุที่ก่อให้เกิดโรค มะเร็งกระเพาะอาหาร

1.  สูบบุหรี่

2.  ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

3.  มีประวัติเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ โรคแผลในเกระเพาอาหารเรื้อรัง โรคแผลในลำไส้เล็กตอนต้น

4.  รับประทานอาหารประเภท ฟาสฟู๊ด ไส้กรอก แหนม ปลาร้า ของหมักดอง อาหารรสจัด เป็นประจำ

สำหรับวิธีรักษาโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร คือ การผ่าตัด แต่ผู้ป่วยมักเสียชีวิตในระยะเวลาอันสั้น

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : AntiCancerThailand.com

Comments

comments