มะเร็งต่อมทอนซิล

ต่อมทอนเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันที่สำคัญชนิดหนึ่งอยู่ในช่องปากส่วนที่ต่อกับคอหอยจะอยู่ทางด้ายซ้ายและขวา มีหน้าที่หลักๆคือ คอยดักจับเชื้อโรค

อาการของโรค มะเร็งต่อมทอนซิล

1.  มีก้อนเนื้อที่คอ
2.  มีไข้
3.  ปวด
4.  กลืนอาหารหรือน้ำลายไม่สะดวก

สาเหตุที่ก่อให้เกิดโรค มะเร็งต่อมทอนซิล

1.  เกิดจากความผิดปกติในเซลล์ของต่อมทอนซิล
2.  มะเร็งจากที่อื่นกระจายมา
3.  ได้รับสารเคมีบ่อยๆ
4.  มีการติดเชื้อไวรัสที่คอหอยและช่องปากบ่อยๆ

สำหรับวิธีการรักษามะเร็งต่อมทอนซิล คือ การผ่าตัด ฉายแสง และ เคมีบำบัด ข้อควรระวังคือ ควรกินอาหารโดยใช้ช้อนกลาง เพื่อป้องกันการเกิดโรคทางช่องปากต่างอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งต่อมทอนซิล

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : AntiCancerThailand.com

Comments

comments