มะเร็งกล่องเสียง

กล่องเสียง มีหน้าที่คือ ทำให้เกิดเสียง จะอยู่ถัดจากคอหอยลงมา

อาการของโรค มะเร็งกล่องเสียง

1.  เสียงเปลี่ยน
2.  เสียงแหบ
3.  มีก้อนเนื้อที่เส้นเสียง
4.  พูดไม่ได้
5.  ปวดและมีไข้ (อาการไม่จำเพาะ)

สาเหตุที่ก่อให้เกิดโรค มะเร็งกล่องเสียง

1.  สูบบุหรี่
2.  มะเร็งจากที่อื่นลามมา
4.  ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นเวลานานๆ

สำหรับวิธีการรักษามะเร็งกล่องเสียง คือ ผ่าตัด มะเร็งนนี้พบไม่มาก แต่เป็นโรคที่ร้ายแรง รักษาหายยาก

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : AntiCancerThailand.com

Comments

comments