มะเร็งต่อมไทรอยด์

ต่อมไทรอยด์จะอยู่บริเวณด้านหน้าของคอ มีหน้าที่คือ ควบคุมการเผาผลาญต่างๆในร่างกาย สร้างฮอร์โมนที่ชื่อไทรอกซิน ใช้เพื่อควบคุมระดับแคลเซียมในเลือด

อาการของโรค มะเร็งต่อมไทรอยด์

1.   มีก้อนเนื้อที่คอ
2.  ไทรอยด์เป็นพิษ
3.  ปวด มีไข้
4.  เบื่ออาหาร (อาการไม่จำเพาะ)

สาเหตุที่ก่อให้เกิดโรค มะเร็งต่อมไทรอยด์

1.  สูบบุหรี่
2.  เป็นโรคก้อนเนื้อผิดปกติที่คอมาก่อน
3.  ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
4.  สัมผัสรังสี

สำหรับวิธีการรักษาโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ คือ ผ่าตัด  แต่ผู้ป่วยมักเสียชีวิตในเวลาอันสั้น

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : AntiCancerThailand.com

Comments

comments