มะเร็งต่อมไทมัส

ต่อมไทมัส เป็นต่อมไร้ท่อชนิดหนึ่งอยู่บริเวณขั้วหัวใจ แต่จะมีเฉพาะตอนเด็กพอโตแล้วจะฟ่อไป

อาการของโรค มะเร็งต่อมไทมัส

1.  อ่อนแรง แม้ทำงานเพียงเล็กน้อย
2.  หนังตาตก
3.  หายใจไม่ออก
4.  มีไข้และเบื่ออาหาร (อาการไมจำเพาะ)

สาเหตุที่ก้อให้เกิดโรค มะเร็งต่อมไทมัส

1.  สูบบุหรี่
2. ได้รับรังสี
3.  คนในครอบครัวมีประวัติการเป็นมะเร็ง

สำหรับวิธีการรักษามะเร็งต่อมไทมัส คือ ผ่าตัด

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : AntiCancerThailand.com

Comments

comments