มะเร็งต่อมน้ำลาย

ต่อมน้ำลายมีหน้าที่สร้างน้ำลาย และสร้างน้ำย่อยเพื่อคลุกเคล้าอาหาร

อาการของโรค มะเร็งต่อมน้ำลาย

1.  ระดับเอมไซม์ในเลือดที่จำเพาะต่อต่อมน้ามลายสูงมาก
2.  มีเลือดปนในน้ำลาย
3.  ปวด และ มีไข้ (อาการไม่จำเพาะ)
4.  มีก้อนเนื้อบริเวณคอ

สาเหตุที่ก้อให้เกิดโรค มะเร็งต่อมน้ำลาย

1.   สูบบุหรี่
2.  ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
3.  สัมผัสรังสี
4.  คนในครอบครัวมีประวัติการเป็นมะเร็ง

สำหรับวิธีการรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำลาย คือ การผ่าตัด

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : AntiCancerThailand.com

Comments

comments