มะเร็งไขกระดูก

ไขกระดูกเป็นเนื้อเยื่อที่ยืดหยุ่นอยู่ในกระดูกเป็นต้นกำเนิดของเซลล์เม็ดเลือดแดง

อาการของโรค มะเร็งไขกระดูก

1.  โลหิตจาง (ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดงไม่ได้)
2.  เลือดออกง่าย  (ไขกระดูกสร้างเกล็ดเลือดไม่ได้)
3.  ติดเชื้อง่าย  (ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดขาวไม่ได้)
4.  กระดูกเปราะบาง หักง่าย
5.  ปวดกระดูก
6.  มีไข้ และ น้ำหนักลด (อาการไม่จำเพาะ)

 

สาเหตุที่ก่อให้เกิดโรค มะเร็งไขกระดูก

1.  มะเร็งจากที่อื่นกระจายมา
2.  เกิดความผิดปกติที่เซลล์ในไขกระดูก
3.  มีการติดเชื้อไวรัสอื่นๆ
4.  สัมผัสสารระเหย เช่น น้ำมัน กาว ทินเนอร์ เป็นต้น
5.  สัมผัสรังสี

สำหรับวิธีการรักษามะเร็งไขกระดูก คือ กาารทำเคมีบำบัด การปลูกถ่ายไขกระดูกโดยวิธีนี้สามารถรักษาให้หายได้

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : AntiCancerThailand.com

Comments

comments