โรคมะเร็งผิวหนัง

ผิวหนังเป็นส่วนที่ปกคลุมร่างกายและอวัยวะภานในต่างๆ ควบคุมอุณหภูมิ สร้างเหงื่อ ป้องกันสิ่งสกปรก สิ่งแปลกปลอม เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ป้องกกันการสูญเสียน้ำของร่างกาย

อาการของโรค มะเร็งผิวหนัง

1.  ใฝหรือปานที่มีแต่เดิมอยู่แล้วโตขึ้นกว่าเดิม หรือเป็นก้อนออกมา
2.  เป็นผื่น หรือ เป็นขุยๆ
3.  เป็นก้อนแข็งๆ เหมือนสิว แต่มีเลือดออก
4.  เป็นแผลที่ผิวหนังเรื้อรัง

สาเหตุที่ก่อให้เกิดโรค มะเร็งผิวหนัง

1.  มี ไฝ ปาน ขี้แมลงวัน
2.  ได้รับรังสีอัลตราไวโเลต หรือ แสงแดดจัดๆ
3.  ได้รับสารเคมี หรือ เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมที่อันตราย หรือสารต้องห้าม
4.  สัมผัสน้ำมันดิน
5. สัมผัสรังสี
6.  ติดเชื้อเอสด์

สำหรับวิธีรักษาโรคมะเร็งผิวหนั คือ การผ่าตัด

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : AntiCancerThailand.com

Comments

comments