มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

กระเพาะปัสสาวะ เป็นทางผ่านของปัสสาวะ มีหน้าที่กักเก็บปัสสาวะและขับถ่ายปัสสาวะ กักเก็บปัสสาวะได้มากถึง 500 มิลลิลิตร

อาการของโรค มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

1.  มีความดันโลหิตสูง
2.  หัวใจเต้นเร็ว
3.  มีเลือดปนในปัสสาวะ
4.  เจ็บเวลาถ่ายปัสสาวะ
5.  ถ่ายปัสสาวะได้ไม่เต็มที่
6.  ถ่ายปัสสาวะบ่อย
7.  มีก้อนเนื้อแต่ไม่สามารถคลำพบได้ เพราะอยู่ด้านใน
8.  มีไข้ (อาการไม่จำเพาะ)

สาเหตุที่ก่อให้เกิดโรค มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

1.  ติดเชื้อพยาธิใบไม้ในเลือด
2.  สัมผัสสีย้อมไม้ ย้อมผ้า หรือ สารพวกไฮโดรคาร์บอน
3.  สูบบุหรี่
4.  บริโภคขัณทสกร
5.  เนื้อร้ายเกิดจากนิ่วในกระเพาะปัสสาวะมาก่อนและจึงพัฒนามาเป็นมะเร็ง

สำหรับวิธีรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะ  คือ การผ่าตัด ฉายแสง หรือ ทำกระเพาะปัสสาวะเทียมจากลำไส้บางส่วนของเรา

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : AntiCancerThailand.com

Comments

comments