มะเร็งต่อมหมวกไต

ต่อมหมวกไต  เป็นต่อมเล็กๆที่อยู่ส่วนบนของไต มีหน้าที่สร้าสารสื่อประสาทและฮอร์โมนต่างๆ

อาการของโรค มะเร็งต่อมหมวกไต

1.  หัวใจเต้นเร็ว
2.  ความดันโลหิตสูง
3.  มีก้อนเนื้อ (ต้องตรวจโดยการเอกซเรย์)

สาเหตุที่ก่อให้เกิดโรค มะเร็งต่อมหมวกไต

1.  สัมผัสรังสี
2. เกิดจากความผิดปกติที่เซลล์ต่อมหมวกไต

สำหรับวิธีรักษามะเร็งต่อมหมวกไต คือ การผ่าตัด

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : AntiCancerThailand.com

Comments

comments