มะเร็งปมประสาท

ปมประสาท จะเชื่อมต่ออยู่กับเส้นประสาทต่างๆ มีหน้าที่ สร้างสารสื่อประสาท และ เป็นเส้นทางเชื่อมโยงของสัญญาณประสาทในร่างกาย

อาการของโรค มะเร็งปมประสาท

1.  การทำงานของระบบประสาทผิดปกติ
2.  ความดันโลหิตสูง
3.  หัวใจเต้นเร็ว

สาเหตุที่ก่อให้เกิดโรค มะเร็งปมประสาท

1.  สัมผัสรังสี
2. คนในครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็ง

สำหรับวิธีการรักษามะเร็งปมประสาท คือ การผ่าตัด

เขียนหรือเรียบเรียงโดยAntiCancerThailand.com

Comments

comments