มะเร็งกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อ เป็นโครงสร้างที่ทำหน้าที่ร่วมกับกระดูก ช่วยในการเคลื่อนที่ และใช้ส่งแรงในการทำงาน

อาการของโรค มะเร็งกล้ามเนื้อ

1.  ปวด เบื่ออาหาร (อาการไม่จำเพาะ)
2.  เคลื่นไหวไม่ได้
3.  มีเอมไซม์ที่เรียกว่า ครีเอทีน หรือ ซีเค ในเลือดสูง

สาเหตุที่ก่อให้เกิดโรค มะเร็งกล้ามเนื้อ

1.  สัมผัสรังสี
2.  เกิดความผิดปกติที่เซลล์กล้ามเนื้อ

สำหรับวิธีรักษามะเร็งกล้ามเนื้อ คือ ฉายแสง และ การทำเคมีบำบัด

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : AntiCancerThailand.com

Comments

comments