มะเร็งหลอดอาหาร

หลอดอาหาร มีลักษณะเป็นท่อกลวง เป็นทางผ่านของอาหารอยู่ระหว่างคอหอยและกระเพาะอาหาร

อาการของโรค มะเร็งหลอดอาหาร

1.  กลืนอาการลำบาก
2.  กลืนอาหารไม่ได้
3.  อาเจียนหลังจากรับประทานอาหารเส็ด
4.  มีไข้หรือน้ำหนักลด (อาการไม่จำเพาะ)

สาเหตุที่ก่อให้เกิดโรค มะเร็งหลอดอาหาร

1.  สูบบุหรี่
2.  ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
3.  เป็นโรคกรดไหลย้อนมานาน
4.  ชอบรับประทานอาหารร้อนจัด
5.  ได้รับรังสีที่คอ

สำหรับวิธีการรักษาโรคมะเร็งหลอดอาหาร คือ การผ่าตัด

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : AntiCancerThailand.com

Comments

comments