มะเร็งตับมีกี่แบบ

มะเร็งตับนั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสองแบบ คือ

1.  มะเร็งที่เกิดในตับตั้งแต่แรก  ซึ่งแบ่งได้อีก 2 ประเภทคือ

           –  มะเร็งในเนื้อตับ  (Hepatocellular carcinoma) มะเร็งชนืดนี้จะเป็นมะเร็งชนิกที่พบบ่อยที่สุด คิดเป็น 95 เปอร์เซนต์ โดยประมาณของมะเร็งตับชนิดเกิดในตับตั้งแต่แรก  และมักจะพบมากในประชากรแถบภาคกลางของไทย

          –  มะเร็งในท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma ) มะเร็งชนิดนี้เป็นมะรเงที่พบเพียง 5 เปอร์เซนต์โดยประมาณของมะเร็งตับชนิดเกิดในตับตั้งแต่แรก  โดยส่วนใหญ่จะพบในประชากรแถบภาคเหนือของไทย

2.  มะเร็งตับที่มีเชื้อมะเร็งแพร่กระจายมาจากบริเวณอื่น

ในกรณีนี้ที่พบนั้น โดยส่วนใหญ่มะเร็งจะกระจายมาจาก มะเร็งลำไส้ใหญ่ และ มะเร็งทวารหนักหรือไส้ตรง , มะเร็งกระเพาะอาหาร , มะเร็งเต้านม , มะเร็งปอด , มะเร็งตับอ่อน เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วนั้นมะเร็งตับที่เกิดจากการแพร่กระจายมาจากบริเวณอื่นนั้น จะไม่ถือว่าเป็นมะเร็งตับอย่างแท้จริง เพราะมะเร็งตับซึ่งเกิดจากการลุกลามมาก็จะลูกลามบริเวณอื่นๆต่อไป เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงมะเร็งตับจริงๆโดยสว่นใหญ่จะพูดถึงในกรณีที่มะเร็งตับที่เกิดในตับตั้งแต่แรก

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : AntiCancerThailand.com

Comments

comments