มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกจัดได้ว่าเป็นมะเร็งมดลูกชนิดหนึ่ง ซึ่งมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกนั้น สามารถเกิดและพบได้ถึง ร้อยละ 80 ของมะเร็งมดลูกซึ่งเวลากล่าวถึงมะเร็งมดลูก โดยส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงมะเร็งเยื่อบุมดลูกนั่นเอง มะเร็งเยื่อบุมดลูกนี้โดยส่วนใหญ่จะพบได้มากที่สุดในผู้หญิงชาวอเมริกัน หรือผู้หญิงในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่นประเทศอังกฤษ ประเทศแถบยุโรป

แต่ในประเทศไทยก็ไม่น้อยหน้าประเทศแถบยุโรปหรืออเมริกาเช่นกัน เพราะอัตราการเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกพบมากในหญิงไทยเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งปากมดลูก ซึ่งในช่วงอายุที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกก็คือ ช่วงอายุ 55 – 64 ปี รองลงมาก็คือ ช่วงอายุ 65 – 74 ปี

ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกก็คือ

1.  ฮอร์โมนเพศหญิง คือ ฮอร์โมนเอสโทรเจน เป็นฮอร์โมงที่ทำให้ผนังมดลูกหนาขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งถ้าหากไม่ได้รับฮอร์โมนที่เป็นตัวลองผนังโพรงมดลูกที่หนาขึ้นให้หลุดออกมาเป็นประจำเดือนก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้เช่นกัน ฮอร์โมนที่ว่านั้นก็คือ ฮอร์โมงโพรเจสเทอโรน

2.  มีประจำเดือนเร็ว หมดประจำเดือนช้า ซึ่งการมีประจำเดือนเร็วและหมดประจำเดือนช้านั้น มดลูกจะได้รับฮอร์โมนเป็นเวลานานทำให้มีโอกาศเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก ที่สำคัญคือ ในผู้หญิงอ้วนก็มีโอกาสเสี่ยงสูงกว่าผู้หญิงผอมทั่วไป

3.  พันธุกรรม

4.  อาหารการกิน  ในผลการวิจัยบอกไว้ว่า ไม่พบอาหารชนิดใดที่ทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง แต่อาหารที่มีรสชาติหวานจะเป็นตัวเพิ่มความเสี่ยง เพราะความหวานจะทำให้เกิดโรคอ้วน

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : AntiCancerThailand.com

Comments

comments