มะเร็งลิ้น

ลิ้นเป็นกล้ามเนื้อชนิดหนึ่ง มีหน้าที่ ช่วยในการออกเสียง รองรับอาหาร คลุกเคล้าอาหาร ช่วยในการเคี้ยวและกลืน รับรส ประกอบด้วยเส้นประสาทและหลอดเลือดจำนวนมาก

อาการของโรค มะเร็งลิ้น

–  เกิดจากเซลล์ที่ลิ้นผิดปกติ
–  เป็นแผลเรื้อรังที่ลิ้น มองเห็นยได้ชัดเจน
– ปวด,มีไข้,เบื่ออาหาร,น้ำหนักลด (อาการไม่เฉพาะ)

 

สาเหตุที่ก่อให้เกิดโรค มะเร็งลิ้น

–  ได้รับรังสีบริเวณหน้า
–  ติดเชื่อไวรัสที่ปาก
–  เคี้ยวหมาก
–  เป็นโรคเอดส์
–  คนในครอบครัวมีประวัติการเป็นมะเร็ง

สำหรับวิธีการรักษามะเร็งลิ้น มักจะใช้การผ่าตัดเป็นหลัก ผู็ปวยควรใส่ใจดูแล สังเกตตนเอง และทำตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ก็จะมีโอกาสหายสูงค่ะ

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : AntiCancerThailand.com

Comments

comments