มะเร็งสมอง

สมองเป็นส่วนกลางของระบบประสาท มีหน้าที่ ควบคุม สั่งการ รับสัมผัส สร้างอารมณ์ แหล่งความจำ หลั่งฮอร์โมน

อาการของโรค มะเร็งสมอง

–  อาจเกิดจากมะเร็งจากที่อื่นกระจายมา หรือ ความผิดปกติในสมอง
–  มีก้อนเนื้อผิดปกติอยู่ท่ามกลางสมอง
–  ถ้าก้อนเนื้อโตเราจะไม่สามารถมองเห็นได้และด้วยพื้นที่ๆจำกัดอาจมีการเบียดเนื้องสมองให้สูญเสียไปได้
–  มีอาการปวดศรีษะซ้ำๆเดิมๆ
–  มีไข้,เบื่ออาหาร,น้ำหนักลด (อาการไม่จำเพราะ)
–  อาการจากการกดทับ คือ เกร็ง กระตุก อัมพาต อัมพฤกษ์ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ชัก หมดสติ ความคุมการขับถ่ายไม่ได้

 

สาเหตุที่ก่อให้เกิด โรคมะเร็งสมอง

–  เป็นมะเร็งอื่นอยู่ก่อนแล้ว โดยเเฉพาะ มะเร็งเต้านม มะเร็งไฝดำ มะเร็งเม็ดเลือดขาว
–   ได้รับรังสี
–  คนในครอบครัวมีประวัติการเป็นมะเร็ง
–  สูดดมสารระเหยต่างๆและกาว เป็นประจำ
–  ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นประจำ

สำหรับวิธีรักษามะเร็งสมอง คือ ผ่าตัดเปิดกะโหลก ฉายแสง เครื่องผ่าตัดแบบยิงแสงแกรมม่า มะเร็งสมองเป็นโรคที่ร้ายแรงมาก มีอัตตราการเสียชีวิตสูงและไม่สามารถรักษาหายได้ ถ้าได้รับการรักษาตั้งแต่เนินๆก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้หลายปี

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : AntiCancerThailand.com

Comments

comments