มะเร็งเต้านม

 

เต้านมเป็นอวัยวะที่สำคัญในเพศหญิง มีหน้าที่ หลั่งน้ำนมที่เป็นอาหารสำหรับทารก

อาการของโรค มะเร็งเต้านม

–  เต้านมบุ๋ม
–  หัวนมบุ๋ม
–  น้ำนมไหลผิดปกติ น้ำนมเป็นเลือด หรือ น้ำเหลือง
–  ผิวหนังที่เต้านมขรุขระ หยาบ
–  เมื่อคลำดูจะพบก้อนแข็งๆ
–  บุคคลในกลุ่มเสี่ยงได้แก่ผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี หรือหลังการมีลูก หรือผู้ที่ประจำเดือนแรกมาก่อนอายุ 12 ปี และหมดหลังอายุ 55 ปี
–  หัวนมแดงและคัน

 

สาเหตุที่ก่อให้เกิดโรค มะเร็งเต้านม

–  สูบบุหรี่
–  บุคคลในกลุ่มเสี่ยงได้แก่ผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี หรือหลังการมีลูก หรือผู้ที่ประจำเดือนแรกมาก่อนอายุ 12 ปี และหมดหลังอายุ 55 ปี
–  รับประทานอาการที่มีไขมันมาก
–  กินยาคุมหรือฉีด เป็นเวลานาน
–  คนในครอบครัวมีประวัติการเป็นมะเร็ง

สำหรับวิธีการรักษามะเร็งเต้านม คือการผ่าตัด ฉายแสง และ เคมีบำบัด เป็นโรคที่พบมากในประเทศไทย มีความร้ายแรงมากโอกาสที่จะหายน้อย คุณผู้หญิงที่เข้าข่ายสมควรที่จะไปตรวจเช็คประจำปีกันนะค่ะ เพื่อที่จะได้เข้ารับการรักษาตั้งแต่เนินๆนะคะ

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : AntiCancerThailand.com

Comments

comments