โปรตีนนั้นสำคัญไฉน

โปรตีน หรืออาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนนั้นสำคัญกับผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นอย่างมาก เพราะ โปรตีนจะเป็นแหล่งของพลังงานที่ร่างกายจะได้รับ ช่วยในการเสริมสร้างและซ่อมแซมเซลล์  เนื้อเยื่อ และไขกระดูกที่สึกหรอลงไป

และเมื่อไขกระดูกแข็งแรงจะส่งผลให้ ร่างกายเกิดความแข็งแรง ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง ช่วยสร้างเม็ดเลือกขาว และเกร็ดเลือด ทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายดีขึ้น ช่วยป้องการการติดเชื้อได้มากขึ้น และยังช่วยให้ร่างกานสามารถตอบสนองการรักษาด้วยเคมีบำบัด และการฉายรังสีได้ดีขึ้นแต่ในอีกแง่มุมนึงผู้ป่วนมะเร็งมีความเชื่อว่าโปรตีนจะช่วยให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโตได้ดีเช่นกัน แต่จากผลการวิจัยในทางการแพทย์แล้วพบว่า ผู้ป่วยมะเร็งที่รับประทานอาหารครบ 5 หมู่มีอัตตราการรอดจากโรคมะเร็งสูงกว่าผู้ที่ไม่รับประทานหรือผู้ที่เคร่งครัดมาๆในการรับประทานอาหารจนเกินไป

สำหรับอาหารที่เป็นแหล่งของโปรตีนที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยมะเร้งก็คือ ถั่วเหลือง , เต้าหู้ , เนื้อปลา , อาหารทะเล , ไข่ , นม , นมถั่วเหลือง , ถั่วต่างๆ  และตับแต่แหล่งโปรตีนที่ได้จากเนื้อแดง หรือเนื้อจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพราะในสัตว์เนื้อแดงพวกนี้มีไขมันชนิดที่สามารถก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือด ฉะนั้นแหล่งโปรตีนที่ผู้ป่วยมะเร็งควรรับประทานมากที่สุดคือโปรตีนจากพืช

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : HowtoAnticancer.com