ผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมากนั้นเกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์ที่ต่อมลูกหมากผิดเพี้ยนไปจากเดิมหรือผิดปกติแต่การแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์ที่ต่อมลูกหมากนั้นก็มีสาเหตุหรือปัจจัยมาจากพฤติกรรมหรืออะไรหลายๆอย่างประกอบกัน คือ

1.  อายุที่เพิ่มขึ้น โดยอายุที่ใกล้กลุ่มเสี่ยงที่สุดคือ เมื่อคุณผู้ชายอายุเข้า 50 ปี ความเสี่ยงนี้ก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามอายุ

2.  มลพิษในสิ่งแวดล้อม ที่ทำงาน หรือที่พักอาศัย ที่ได้รับเข้าไปในแต่ละวัน

3.  เกิดในคุณผู้ชายที่ชอบรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง โดยการที่ไขมันจะเปลี่ยนฮอร์โมนเพศชายและจะเข้าไปกระตุ้นต่อมลูกหมาก ให้เกิดเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากขึ้น

4.  คุณผู้ชายบางท่านที่มีฮอร์โมนเพศชายที่สูง อย่างเช่นในท่านที่มีการเสริมฮอร์โมนเพศชาย ซึ่งฮอร์โมนเพศชายนั้นสามารถที่จะเป็นตัวกระตุ้นในต่อมลูกหมากโตขึ้นได้ และ ถ้าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ฮอร์โมนเพศชายจะเป็นแหล่งกระตุ้นอย่างดีให้มะเร็งมีการเจริญเติบโตเร็วขึ้น

5.  โดยส่วนใหญ่แล้ว คุณผู้ชายชาวตะวันตกจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากกว่าคุณผู้ชายชาวเอเชีย

6.  คุณผู้ชายที่อ้วนจะมีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าคุณผู้ชายที่ผอม

7.  เกิดจากพันธุกรรม เช่นมีคนในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมาก่อน

 

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : AntiCancerThailand.com

Comments

comments