มะเร็ง คืออะไร? วิธีรักษามะเร็ง

ทุกคนในปัจจุบันนี้ต้องเคยได้ยินคำว่า “มะเร็ง” แต่อาจรู้ความหมายของมันแค่ผิวเผิน วันนี้เรามาทำความรู้จักกันว่า มะเร็งคืออะไร และ อาการเบื้องต้นเป็นอย่างไร

มะเร็ง เป็นชื่อของกลุ่มโรคชนิดเนื้องอก ซึ่งโดยในทางการแพทย์ จะแบ่งเนื้องอกออกเป็นสองประเภทคือ
1. เนื้องอกชนิดธรรมดา (ไม่ร้ายแรง) และ 2. เนื้องอกขนิดมะเร็ง โดยลักษณะของเนื้องอกชนิดมะเร็งจะมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. เป็นโรคที่พบได้ทั่วไปในปัจจุบัน
2. ไม่ทราบสาเหตุการเป็นได้แน่ชัด แต่คาดเดากันว่าเกิดจาก กรรมพันธ์ุและสภาพแวดล้อม
3. มะเร็งมักจะเกิดขึ้นเองโดยที่เจ้าตัวไม่รู้หรือไม่คาดคิดมาก่อน
4. โดยในระยะแรกๆจะไม่ปรากกฎอาการใดๆเลย
5. ถ้ามะเร็งเกิดขึ้นแล้วจะมีการเจริญเติบโตอย่า่งรวดเร็ว และลุกลาม ซึ่งการเจริญเติบโตที่ผิดปกตินี้จะสร้างความผิดปกติอื่นๆให้กับร่างกาย
6. สามารถ แพร่กระจายไปเกิดในตำแหน่งใหม่ได้
7. ถ้าไม่เข้ารับการรักษาหรือเข้ารับการรักษาไม่ทันท่วงที ถึงขั้นเสียชีวตได้
มะเร็งเป็นโรคที่น่ากลัวมากๆในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นแล้วอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าตรวจพบและรักษาได้ทันท่วงทีย่อมมีโอกาสที่จะหายขาดจากโรคมะเร็งได้

 

อาการเบื้องต้นของการเกิดมะเร็ง

มะเร็ง เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในร่างกาย ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกๆเซลล์ และที่สำคัญ มะเร็งไม่เลือกที่จะเกิดในเฉพาะผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ แต่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัย โดยอาการคราวๆของมะเร็งมีดังต่อไปนี้

1. มีก้อนเนื้องอกออกมา
2. มีอาการปวดบริเวณที่เนื้องอก และอาการกดทับจากก้อนเนื้อ
3. มีไข้ เบื่ออาหาร น้ำหนักลด
4. สารคัดหลั่งและสิ่งที่ขับออกจากร่างกายมีความผิดปกติ

 

วิธีรักษามะเร็งในปัจจุบัน

ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมีความก้าวไกล และพัฒนาไปมาก การรักษาโรคมะเร็งจึงเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ได้แก่

1. การทำเคมีบำบัด
2. การฉายแสง
3. การผ่าตัด
4. การผ่าตัดโดยใช้รังสีแกรมม่า
5. การปลูกถ่ายไขกระดูก
6. การรักษาด้วยฮอร์โมน
7. การฝั่งแร่
8. การาใช้สารกัมตรังสีรักษา

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : AntiCancerThailand.com

Comments

comments