อาการของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

อาการของที่บ่งบอกว่าคุณอาจจะตกอยู่ในความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก คือ  ” การมีเลือดออก ”

การมีเลือดออกไหลมาจากช่องคลอดอย่างผิดปกติ เป็นอาการที่สามารถพบได้บ่อยมากที่สุด ในอาการทั้งหมดทั้งมวลขอลอาการที่เกิดจากโรคมะเร้งเยื่อบุโพรงมดลูกอื่นๆ ถึง 75 – 90% ของผู็ป่าวโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก แต่เลือดที่ไหลออกมาอย่างผิดปกตินั้น จะมากหรือจะน้อยไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรคมะเร้งแต่อย่างใด ซึ่งผู้ป่วยที่มีเลือดออกจางๆอาจจะเป็นมะเร้งในระยะสุดท้ายอยู่ก็ได้ ตรงข้ามกับผู็ที่มีรเลือดออกมาเยอะแต่อาจเป็นมะเร็งในระยะแรกๆอยู่ก็ได้เช่นกัน

ในการที่มีเลือดออกอย่างผิดปกตินั้น อาจจะเป็นเลือดที่ออกมาอย่างกระปริกระปรอยก็ได้ หรืออาจจะเป็นเลือดที่ออกหลังจากหมดประจำเดือนก็ได้ โดยที่ การที่มีเลือดออกอย่างผิดปกตินั้นจะมีความสัมพันธ์ กับอายุ คือ

–  หลังจากหมดประจำเดือน คือ ถ้าในหยฺงที่มีเลือดออกอย่างผิดปกติในช่วงหลังจากที่หมดประจำเดือน เป็นสัญญาณเตือนว่า โอกาสที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกประมาณ 3-20%

–   ในหญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป โดยส่วนใหญ่แล้วเลือดที่ไหลออกมาอย่างกระปริบกระปรอยนั้น ยังไม่ค่อยบอกอะไรที่แน่ชัดว่าคุณเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก แต่ถ้าเป็นอาการที่แน่ชัดเลยก็คือ มีเลือดออกหลังจากที่ไม่มีประจำเดือนมาแล้ว 6 เดือน เป็นเวลาต่อเนื่อง เกิดจากความอ้วนและไข่ไม่ตก

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : AntiCancerThailand.com

Comments

comments