โอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่า วิธีการรักษามะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกที่ดีที่สุดคือ การผ่าตัด โดยดารผ่าตัดจะมากน้อยขนาดไหนจะขึ้นอยู่กับระยะของมะเร็งที่เป็น ประกอบกับการวินิจฉัยของแพทย์เจ้าของโรค ซึ่งถ้าผู้ป่วยเป็นมะเร็งในระยะที่มีการลุกลามของมะเร็งไปยังบริเวณอื่นแล้ว ก็อาจจะต้องทำการตัด มดลูก ปีกมดลูก รังไข่ ประกอบกับการทำความสะอาดช่องท้องและตรวจดูต่อมน้ำเหลืองว่ามีการกระจายของมะเร็งมายังต่อมน้ำเหลืองหรือเปล่า ถ้ามีก็ต้องทำการตัดออกด้วย

โอกาสในการรอกจากการเป็นมะเร็งนั้นจะขึ้นอยู่กับ

1.  ระยะของมะเร็งที่เป็นว่าอยู่ในระยะใดแล้ว ถ้าพบในระยะแรกๆก็มีโอกาสในการหายขาดสูง กว่าผู้ป่วยมะเร็งในระยะหลัง แต่ใช่ว่าผู้ป่วนมะเร็งในระยะหลังๆจะไม่มีทางหายขาด เพราะเคยมีกรณีคนไข้ยากจน รักษาตัวด้วยบัตรทอง 30 บาท ที่สถาบันมะเร็ง แล้วหายขาดมาแล้วก็มี

2.  การลุกลามของมะเร็งเข้าไปในชั้นกล้ามเนื้อ ถ้าลุกลามเข้าไปลึกจะมีโอกาศรอดน้อยกว่าการลุลามไม่ลึก

3.  การลุลามของมะเร็งลึกออกมายังนอกมดลูก  โอกาสรอดจะน้อยกว่าการที่มะเร็งไม่ลุกลามออกมา

4.  การกระจายตัวของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกไปยังต่อมน้ำเหลือง ถ้ามีการกระจายตัวของมะเร็งมายังต่อมน้ำเหลืองโอกาสในการรอดก็จะลดลง

5.  อายุ ในหญิงที่มีอายุมากโอกาสในการหายก็มีน้อยกว่าผู้ที่มีอายุน้อย

6.  มีปัญหาส่วนตัวอยู่แล้ว คือ เป็นโณคประจำตัวอยู่แล้ว เป็นคนอ่อนแอ ไม่ค่อยแข็งแรง โอกาสในการรอดชีวิตก็น้อยกว่าคนที่มีร่างกายปกติ

7.  กำลังใจ กำลังใจจากคนรอบข้างผู้ป่วยสำคัญมาก เพราะถ้าไม่มีกำลังใจแล้วจะไม่สามารถอยู่ได้นาน เพราะใจป่วยทุกอย่างก็จะป่วยตาม

8.  การตอบสนองต่อการรักษา ผู้ที่มีการตอบต่อการรักษาที่ดีก็มีโอกาสในการรอดก็สูงกว่าผู้ที่การตอบสนองต่อการรักษาไม่ดี

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : AntiCancerThailand.com

Comments

comments