การตรวจหาและวินิจฉัยโรคมะเร็งตับ

• เจาะเลือดเพื่อตรวจหาค่าสารเคมีที่มะเร็งตับนั้นปล่อยออกมา ได้แก่พวกสาร Alpha – fetoprotein (แอลฟ่า – ฟีโตโปรตีน ) ถ้าคุณกำลังเป็นโรคมะเร็งตับอยู่ ค่าสาร Alpha – fetoprotein จะออกมามากกว่า 500 นาโนแกรมต่อลิตร โดยที่ในคนปกติจะมีสาร Alpha – fetoprotein อยู่เพียง 10 นาโนแกรมต่อลิตร

• เจาะเลือดเพื่อตรวจดู ความข้นของเลือด ปริมาณแคลเซียม ไขมันในเลือดและน้ำตาลในเลือด ดูค่าการทำงานของตับว่าผิดปกติหรือป่าว ถ้าคุณได้รับการตรวจเลือดแล้ว ผลการตรวจออกมาว่าคุณมีเลือดที่ข้น มีปริมาณแคลเซียมที่สูง มีไขมันในเลือดสูง มีน้ำตาลในเลือดต่ำ นั่นเป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณกำลังเป็นโรคมะเร็งตับอยู่

• เอกซเรย์ด้วยคอมพิวเตอร์ (CT Scan) ร่วมกับการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ผลการตรวจจะออกมาละเอียดมาก สามารถตรวจหาว่ามะเร็งได้กระจายไปอยู่ตรงไหนบ้าง ในต่อมน้ำเหลืองมีหรือไม ในเส้นเลือดมีการกระจายเข้าไปหรือไม่

• อัลตราซาวน์ การตรวจดูมะเร็งตับด้วยการอัลตราซาวด์สามารถจะบอกคุณได้เลยว่าคุณมีก้อนเนื้อมะเร็งที่ตับทั้งหมดกี่ก้อน มีลักษณะอย่างไร มีขนาดประมาณไหน แต่ประสิทธิภาพจ่ำกว่าการเอกซเรย์ด้วยคอมพิวเตอร์และการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

• ทำการเจาะเอาชิ้นเนื้อที่ตับมาตรวจด้วยวิธีการทางพยาธิวิทยา แต่ในกรณีนี้จะกระทำเมื่อแพทย์ไม่สามารถวินิฉัยได้เจาะจงเลยว่ามันคือมะเร็งตับ

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : AntiCancerThailand.com

Comments

comments