วิธีการรักษาโรคมะเร็งปอด

วิธีการรักษาโรคมะเร็งปอด

1. การผ่าตัด – การผ่าตัดที่จะใช้ในการรักษามะเร็งปอดนั้น จะขึ้นอยู่กับระยะของมะเร็งปอด และ ขนาดของมะเร็งปอด ถ้าเป็นมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก อยู่ที่ปอด มีขนาดไม่ใหญ่ หรือมีอยู่เพียงแค่หนึ่งจุด ก็อาจจะใช้วิธีการผ่าตัดในการรักษาได้

2. การฉายแสง – การฉายแสงหรือรังสีรักษานั้น จะใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดไม่สามารถรับรักษาได้ด้วยการผ่าตัด เพราะมีปัญหาทางด้านสุขภาพอยู่แล้ว หรือในกรณีที่ มะเร็งปอดมีการกระจายตัวไปที่บริเวณอื่นๆ เช่น ที่ต่อมน้ำเหลือง หรืออาจจะเป็นในกรณีที่เมื่อเข้ารับการผ่าตัดแล้วยังเอามะเร็งออกไม่หมด

3. เคมีบำบัด – การให้สารเคมีบำบัดนั้น เป็นทางเลือกที่จะรักษามะเร็งแบบให้สารเคมีบำบัดอย่างเดียว หรือ เป็นการรักษามะเร็งที่ควบคู่ไปกับวิธีการรักษาแบบผ่าตัด หรือ การฉายแสง โดยเฉพาะอย่างในกรณีที่เป็นมะเล็งปอดชนิดเล็ก เพราะ มะเร็งปอดชนิดนี้จะมีการกระจายตัวและลุกลามได้อย่างรวดเร็ว หรือ ใช้ในผู้ป่วยที่เคยเป็นมะเร็งปอดและรักษาหายแล้ว แล้วกลับมาเป็นอีก

4. ใช้วิธีรักษาแพทย์ทางเลือก – การเลือกแพทย์ทางเลือก ก็อย่างเช่น การใช้อาหาร การออกกำลังกาย การให้วิตามิน การปฏิบัติตน การฝึกจิตใจ วารีบำบัด หรือการทำสมาธิ เป็นต้น การรักษาในแนวนี้มักจะเป็นการรักษามะเร็งในวิธีประคับประคอง และ ใช้ร่วมกับวิธีการรักษาในแบบอื่นๆ ผสมผสานกันเพื่อให้การรักษามะเร็งปอดได้ผลดียิ่งขึ้น แต่วิธีแพทย์ทางเลือกนี้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะสามารถรักษามะเร็งปอดให้หายขาดเลยได้

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : AntiCancerThailand.com

Comments

comments