การตรวจหาและวินิจฉัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

1. การตรวจหาทางทวารหนักโดยตรง

–  การตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่หรือทวารหนักโดยใช้นิ้วของแพทย์นั้นสอดเข้าไป ซึ่งวิธีนี้จะใช้ในกรณีที่ก้อนมะเร็งอยู่ทางด้านซ้าย หรือ อยู่บริเวณทวารหนักหรือบริเวณที่อยู่ใกล้กลับทวารหนัก ซึ่งในการสอดนิ้วมือเข้าไปนั้นจะสามารถพบก้อนมะเร็งได้โดยตรงเลย

2.  การส่องกล้องโดยสอดเข้าทางทวารหนัก

การสอดกล้องเข้าไปทางทวารหนักเพื่อตรวจหามะเร็งนั้น มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “Colonoscope” โดยก่อนการที่จะเข้ารับการตรวจนั้นผู้ป่วยต้องทำกานงดอาหาร และ รับประทานยาระบาย เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมลำไส้และเป็นการทำให้ลำไส้สะอาดก่อน วิธีการส่องกล้องนั้นเป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งเพราะ ผู้ป่วยจะไม่เจ็บตัวเพราะก่อนที่แพทย์จำทำการตรวจนั้นมักจะวางยานอนหลับเสียก่อน อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือ ถ้าตรวจพบเจอก้อนเนื้อแล้วสามารถนำมาตรวจวิเคราห์ได้ หรือ ถ้าเจอก้อนมะเร็งก็สามารถตัดออกได้เลย

3.  เอกซเรย์ด้วยคอมพิวเตอร์

การตรวจหามะเร็งด้วยวิธีเอกซเรย์ด้วยคอมพิวเตอร์นี้จะใช้ตรวจหามะเร็งในกรณีที่มีการกระจายตัวไปยังจุดอื่นๆ เช่นที่ตับ ปอด เป็นต้น

4.  การสวนแป้งเอกซเรย์

วิธีการสวนแป้งเอกซเรย์นี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “Bariumenema” ก่อนอื่นแพทย์ผู้ตรวจจะนำแป้งแบเรียม สวนเข้าไปทางทวารหนัก จากนั้นจึงจะทำการเอกซเรย์ดูว่า มีก้อนมะเร็งอยู่ตรงไหนบ้าง หรือ มีมะเร็งอยู่ในลำไส้หรือไม่  วิธีนี้ก่อนทำนั้นต้องอดอาหารและทานยาระบายก่อนคล้ายๆกับการตรวจด้วยการส่องกล้องเข้าสอดทางทวารหนัก วิธีนี้ถ้าคุณมีแผลที่บริเวณลำไส้ ก็จะสามารถตรวจพบได้อีกด้วย

5.  การเจาะเลือด

มะเร็งลำไส้ใหญ่นั้นจะสามารถหลั่งสารเคมีเข้ากระแสเลือดได้ และสารเคมีที่ว่านั้น มีชื่อว่า Tumour marker โดยการตรวจเลือกนั้นจะพบสารนี้อยู่ในกระแสเลือดมาก และถ้ามะเร็งเกิดการลุกลามไปเยอะแล้วก็จะตรวจพบสารนี้อยู่ในกระแสเลือดสูงมากๆ แต่ถ้าผู้ป่วยหายแล้ว ค่าของสารนนี้จะอยู่ในระดับปกติ

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : AntiCancerThailand.com

Comments

comments