วิธีการรักษามะเร็งเต้านมโดยการผ่าตัด

การผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านม

การรักษามะเร็งเต้านมด้วยการผ่าตัดนั้น นับได้ว่าเป็นวิธีในการรักษาที่ดีที่สุด โดยวิธีแต่ละวิธีที่จะใช้ในการผ่าตัดนั้น จะขึ้นอยู่กับขนาดของก้อนมะเร็งและดุลยพินิจของแพทย์ ว่าคนไข้รายนี้จะสามารถเข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดได้หรือไม่  โดยดารรักษามะเร็งเต้านมโดยการผ่าตัดนั้น 6 วิธีคือ

1  การผ่าตัดเอาแต่ก้อนมะเร็งออก พร้อมๆกับการตัดต่อมน้ำเหลืองบางส่วนออก  วีธีนี้จะใช้ในผู้ป่วยที่อยากจะเก็บรักษาเต้านมไว้ แต่ผลเสียก็คือ ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ อาจจะต้องรักษาร่วมๆกับวิธีอื่นๆ เช่นรังสีรักษา และ เคมีบำบัด

2  การผ่าตัดเอาเต้านม ต่อมน้ำเหลือง บางส่วน และ ก้อนมะเร็งออก วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ผ่าเพื่อเก็บรักษาเต้านมเอาไว้ และก็ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้เช่นกัน ซึ่งต้องใช้วิธีรังสีรักษาและเคมีบำบัดร่วมด้วย

3.  ผ่าตัดเอาทั้งก้อนมะเร็งและเต้านมออกไปเลย  โดยวิธีนี้จะใช้ในผู้ป่วยที่มีระยะมะเร็งแรกเริ่มยังไม่ลุกลาม แต่ถ้ามะเร็งเริ่มลุกลามแล้ววิธีนี้อาจจะป็นการรักษาที่ไม่สามารถทำให้หายขาดได้

4.  ผ่าตัดเอาก้อนมะเร็ง และ เต้านมทั้งหมด พร้อมกับการเลาะเอาต่อมน้ำเหลืองในบางส่วนออก วิธีนี้จะใช้เมื่อมะเร็งมีการกระจายตัวไปที่บริเวณต่อมน้ำเหลือง อีกทั้งยังเป็นวิธีที่วสามารถรักษามะเร็งเต้านมให้หายขาดได้แต่อาจใช้รังสีรักษา และ เคมีบำบัดร่วมด้วย

5.  ผ่าตัดเอาก้อนมะเร็ง เต้านมทั้งหมด ต่อมน้ำเหลืองทั้งหมดใต้รักแร้ และกล้ามเนื้อทรวงอกบางส่วน  วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ทำให้หายขาดได้อีกเช่นกัน ในกรณีที่มะเร็งกระจายตัวไปที่บริเวณต่อมน้ำเหลือง

6.  ผ่าตัดเอาก้อนมะเร็ง เต้านมทั้งหมด ต่อมน้ำเหลืองทั้งหมดใต้รักแร้ และ กล้ามเนื้อทรวงอกทั้งหมด วิธีนี้ในปัจจุบันนั้นมีการนิยมใช้กันน้อยลงมาก เพราะ วิธีนี้จะส่งผลข้างเคียงกับคนไข้อยู่มาก

โดยส่วนใหญ่แล้วการผ่าตัดรักษานั้นส่วนใหญ่มักจะนิยมใช้กับวิธีการรักษาวิธีอื่นๆ คือ วิธีรังสีรักษา และ วิธีเคมีบำบัดร่วมด้วย จะมีโอกาสในการหายจากโรคมะเร็งสูงขึ้น แต่ระยะของมะเร็งนั้นก็เป็นส่วนสำคัญส่วนใหญ่ที่จะสามารถการันตีได้ว่าคุณจะหาย ซึ่งเราก็รู้กันดีว่าถ้ามะเร็งระยะแรกๆนั้น มีสิทธิ์ที่จะรักษาหายแน่ๆ แต่ถ้าเป็นมะเร็งในระยะถัดไปโอกาสในการรักษาให้หายก็จะค่อยๆลดลงตามระยะอาการของมะเร็ง

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : AntiCancerThailand.com

Comments

comments