การวินิจฉัยโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

1.  เริ่มจากการซักประวัติผู้ป่วยป่วย ว่ามีเลือดออกอย่างผิดปกติหลังจากที่หมดประจำเดือนแล้วหรือเปล่า

2.  การตรวจภายใน  ในการตรวจภายในนั้นเมื่อทำการตรวจจะพบเลือดออกจากโพรงมดลูก โดยจะสังเกตจากขนาดของมดลูก ถ้าเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกในระยะแรกๆนั้น ขนาดของมดลูกจะยังไม่โต แต่ถ้าเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกในระยะที่เป็นมากแล้วมดลูกจะมีขนาดที่โต

3.  การอัลตราซาวนด์  ในการอัลตราซาวนด์จะเป็นการทำเพื่อดูลักษณะผนังของมดลูก ซึ่งในคนหลังจากหมดประจำเดือนนั้นจะมีผนังมดลูกที่หนาต่ำกว่า 4 มิลลิเมตร ซึ่งถ้าในหญิงวัยหมดประจำเดือนแล้วมีผนังมดลูกที่หนาเกิน 4 มิลลิเมตร มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก แต่กะนั้นในผู้ที่ผนังมดลูกไม่หนาก็มีโอกาสเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้เช่นกัน

4.  การขูดเอาชิ้นเนื้อที่บริเวณมดลูกไปส่งตรวจหาเชื้อมะเร็งต่อไป

5.  การเอกซเรย์ปอด เพื่อดูการกระจายตัวของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกมายังปอด

6.  ใช้การเอกซเรย์โดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อดูการกระจายตัวของมะเร็งไปยังส่วนต่างๆ เช่น ต่อมน้ำเหลือง ตับ ลำไส้ เป็นต้น

เขียนหรือเรียบเรียงโดย : AntiCancerThailand.com

Comments

comments