ป้ายกำกับ: การฉายรังสี

  • การรักษามะเร็งด้วยวิธีการฉายรังสี

    วิธีฉายรังสีคืออะไร อีกวิธีหนึ่งในการรักษามะเร็งก็คือ การฉายรังสี ซึ่งการฉายรังสีนั้นจะเป็นการฉายเพื่อให้เซลล์มะเร็งนั้ันๆตาย หรือหมดเชื้อมะเร็งไป แต่การฉายรังสีเพื่อรักษามะเร็งนั้นจะเป็นการฉายรังสีเพื่อรักษามะเร็งเพียงอย่างเดียว หรืออาจจะรักษาควบคู่ไปกับ...