ป้ายกำกับ: มะเร็งต่อมไทมัส

  • มะเร็งต่อมไทมัส

    ต่อมไทมัส เป็นต่อมไร้ท่อชนิดหนึ่งอยู่บริเวณขั้วหัวใจ แต่จะมีเฉพาะตอนเด็กพอโตแล้วจะฟ่อไป อาการของโรค มะเร็งต่อมไทมัส 1.  อ่อนแรง แม้ทำงานเพียงเล็กน้อย 2.  หนังตาตก 3.  หายใจไม่ออก 4.  มีไข้และเบื่ออาหาร (อาการไมจำเพาะ) สาเหตุที่ก้อให้เกิดโรค มะเร็งต่อมไทมั...