ป้ายกำกับ: มะเร็งโพรงจมูก

  • มะเร็งโพรงจมูก

    จมูก มีหน้าที่ ใช้ดม รับกลิ่น กรองฝุ่นละอองเวลาที่หายใจ อาการของโรค มะเร็งโพรงจมูก –  เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ที่โพรงจมูก –  มีเลือดออก –  มีกลิ่นเหม็นเน่า –  จมูกเบี้ยว ผิดรูปร่าง –  มีก้อนเนื้องอกออกมา  สาเหตุที่ก่อให้เกิ...